Stiahnuť odpovede

Môžete stiahnuť zobrazené dáta v tabuľke. Môžete si vybrať medzi dvoma formátmi na stiahnutie dát.
V každom prípade dáta budú prezentované ako tabuľka s príslušnými názvami, ako je to na pôvodnej stránke, ale bez obrázkov používateľa.
Aj keď je tabuľka na stránkovaná alebo triedená, všetky dáta na všetkých stránkach budú vždy stiahnuté do jedného súboru. Používatelia bez pokusu o splnenie testu budú zaradení do súboru, ak zaškrtnete zodpovedajúcu možnosť.

Excel tabuľkový formát:

Dostanete XLS tabuľkový dokument.

Textový formát

V tomto prípade, dáta budú uložené ako bežný textový súbor. Jednotlivé riadky tabuľky budú oddelené čiarou a jednotlivé dáta tabulátorom.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English