Možnosti odpovedí

Veľkosť stránky:

Zvolíte, koľko pokusov na stranu chcete mať zobrazených na stránke.

Ukázať študentov bez pokusu:

Ukázať nielen študentov s pokusmi o splnenie testu ale aj tých študentov, ktorí sa ešte nepokúsili splniť testu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English