Umožnenie prezerania testu po jeho ukončení

Ak toto umožníte v nastavení, potom si študenti budú môcť prezerať ich predošlé pokusy v tomto teste.

Toto je možné umožniť až od uzavretia testu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English