Vzdialené otázky (RQP)

Protokol vzdialených otázok môže byť použitý, ak chcete do testu pridať úlohy, ktoré sa spracovávajú na vzdialenom serveri. Otázky môžu byť pridané v akomkoľvek formáte, ktorý server podporuje, bez toho aby v Moodle došlo k zmene.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English