Otázky s krátkymi odpoveďami

V odpovedi na otázku (táto môže obsahovať aj obrázok), odpovedajúci napíše slovo alebo krátku frázu.

Môže byť niekoľko možných správnych odpovedí s rôznym ohodnotením. V prípade, že máte nastavenú voľbu "Veľkosť písmen", potom je rozdiel v hodnotení, ak uvediete "Slovo" alebo "slovo".

Môžete použiť znak hviezdička (*) ako masku, ktorá zodpovedá akejkoľvek rade znakov. Napríklad, ak použijete slovo beh*ať, budú za správnu odpoveď považované slová a súvetia začínajúce s "beh" a končiace s "ať". Ak nechcete použiť hviezdičku ako masku, ale ako konkrétny znak, použite spätné lomítko \*

Odpovede sú presne porovnávané, dajte pozor na pravopis!

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English