Zamiešať odpovede

Pri zapnutí tejto voľby bude pre každý pokus študenta poradie odpovedí v rámci každej otázky náhodne zamiešané.

Táto voľba sa vzťahuje len na otázky, ktoré zobrazujú viac odpovedí.

Zámerom nastavenia je obmedzenie opisovania študentov.

Táto voľba nesúvisí s použitím Náhodne vyberaných otázok.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English