Zamiešať odpovede

Pri zapnutí tejto voľby bude pre každý pokus študenta poradie otázok v teste náhodne zamiešané.

Nie je to spojené s použitím náhodne vybratých otázok, ide iba o zobrazenie poradia otázok.

Zámerom nastavenia je obmedzenie opisovania študentov.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English