Zamiešať v rámci úloh

Ak zapnete túto voľbu, potom jednotlivé časti úloh budú náhodne zamiešané pri každom pokuse študenta, ak to umožňuje nastavenie konkrétnej úlohy.

Zámer je v tom, aby študenti nemohli tak ľahko opisovať jeden od druhého.

Nastavenie je iba pre úlohy, ktoré majú možnosť výberu, ako úlohy z výberom odpovedí a priradzovacie úlohy. Pre úlohy s výberom odpovedí platí, že poradie odpovedí bude zamiešané, iba ak je táto možnosť je nastavená na "Áno". Pre priradzovacie úlohy budú odpovede vždy zamiešané a toto nastavenie určuje, či má byť zamiešané aj poradie otázka - odpoveď.

Táto voľba nie je spojená s použitím náhodne vybratých otázok.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English