Časové oneskorenie medzi prvým a druhým pokusom

Ak nastavíte časové oneskorenie, tak študent musí počkať pred tým, než sa bude môcť pokúsiť o druhé splnenie testu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English