Časové oneskorenie medzi ďalšími pokusmi

Ak tu nastavíte časové oneskorenie, tak študent musí počkať pred tým, než sa bude môcť pokúsiť o tretie alebo ďalšie splnenie testu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English