Otázky typu Správne/Nesprávne

V odpovedi na tieto otázky (otázka môže obsahovať aj obrázok) si respondent vyberá z možností Správne alebo Nesprávne.

Ak je zapnutá voľba spätnej väzby, potom po zodpovedaní otázky sa ukáže hlásenie o správnej voľbe. Napríklad, ak je správna odpoveď "Nesprávne", ale odpovedali ste "Správne", (čo bolo nesprávne), potom sa ukáže oznam "Nesprávne".

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English