Parametre balíka IMS

  • Navigačné postranné menu - zoznam odkazov vľavo od obsahu
  • Obsah (TOC) - zoznam odkazov na vstupnej stránke spolu s tlačidlom obsahu (ak sú zobrazené navigačné tlačidlá)
  • Navigačné tlačidlá - Predchádzajúci, Ďalší a prípadne Obsah a tlačidlo Hore
  • Preskočiť sub-menu stránky - vynechať sub-menu navigáciu
  • Tlačidlo Hore - tlačidlo na návrat do navigácie sekcie

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English