Parametre zdrojov

Nastavenie parametrov sú úplne voliteľné a sú používané iba vtedy, ak potrebujete z Moodle poslať nejakú informáciu k zdroju alebo web stránke.

Ak niektoré parametre definujete, budú poslané zdroju ako časť URL (použitím metódy GET).

Ľavý stĺpec dovoľuje vybrať typ zasielanej informácie a pravý mu definuje meno parametra.

Poznamenávame, že informácia o používateľovi sa bude vzťahovať na toho, kto sa na daný zdroj pozerá a informácia o kurze bude založená na kurze, do ktorého zdroj patrí.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English