Adresár

Zdroj typu Adresár zobrazí celý obsah adresára a jeho podadresárov v súboroch kurzu. Študenti ním a jeho podadresármi môžu prechádzať a prezerať všetky súbory v nich uložené.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English