Súbory a web stránky

Tento typ zdroja vkladá do kurzu odkaz na ľubovoľnú webovú stránku nebo iný súbor umiestnený na internete. Umožňuje aj vytvoriť odkaz na akýkoľvek súbor, ktorý ste zo svojho počítača alebo už vložili medzi súbory kurzu, alebo ho tam vložíte až počas vytvárania.

Normálne web stránky sú zobrazené štandardne, ale multimediálne súbory sú spracované inteligentnejšie a môžu byť vložené vo web stránke. Napríklad, MP3 súbory budú zobrazované pomocou zabudovaného prehrávača, podobne aj videá, flashové animácie a podobne.

Na zobrazenie obsahu existuje množstvo volieb pre zobrazenie v rámci, vyskakovacom okne a podobne

Ak je zdrojom web aplikácia alebo iný typ obsahu, ktorý prijíma parametre, môže mu byť zaslaná informácia ako napríklad meno používateľa, mail, aktuálny kurz a podobne.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English