Textová stránka

Tento typ zdroja reprezentuje jednoduchú stránku s neformátovaným textom.

Existuje viacero formátovacích nástrojov, ktoré transformujú textovú stránku a web stránku.

Viac o týchto textových formátoch.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English