Nastavenia okna

Tieto nastavenia môžu byť zobrazené (alebo skryté) po kliknutí na tlačidlo Zobraziť-Skryť rozširujúce nastavenia.

Obyčajne sú zdroje zobrazované v normálnom rámci spolu s navigáciou Moodle vo vrchnom rámci. Ak potrebujete, môžete vrchný rámec odstrániť a zdroj tak zaplní celé okno.

Ak potrebujete, aby sa zdroj zobrazil v novom vyskakovacom okne, postupujte nasledovne:

 1. V časti Okno: vyberte 'Nové okno'.
 2. Odznačte voľby, ktoré nechcete používať.
  Umožniť zmenu veľkosti okna?

  Používatelia budú môcť zmeniť veľkosť okna. Normálne je táto voľba vždy zapnutá, vypíname ju iba pre zdroje, ktoré majú presne definované rozmery a má zmysel veľkosť okna zamknúť.

  Umožniť posun v okne?

  Okno bude mať posuvníky po stranách (horizontálne a vertikálne) tak, aby bolo vidieť celý zdroj. Ak je táto voľba vypnutá, používatelia nebudú môcť vidieť informácie mimo vymedzenej veľkosti okna.

  Ukázať odkaz na priečinky?

  Ak je táto voľba aktivovaná, budú si používatelia môcť zobraziť nástrojovou lištu s uloženými odkazy na webové stránky v novom okne. V rôznych prehliadačoch je táto lišta pomenovaná rozličným spôsobom: Odkazy alebo Obľúbené (Internet Explorer), Lišta záložiek (Mozilla Firefox), Osobná lišta (Mozilla, Opera).

  Ukázať panel umiestnenia?

  Chcete, aby sa používateľom zobrazovala URL (web adresa) zdroja? Ak áno, nechajte aktivované. V opačnom prípade bude adresa zdroja schovaná.

  Ukázať panel ponúk?

  Vybrať, či používatelia majú prístup k menu prehliadača (Súbor, Upraviť, atď). Vo všeobecnosti je vhodné panel zobrazovať, ale pre niektoré grafické prezentácie je vhodnejšie ho skryť.

  Ukázať panel nástrojov?

  Panel nástrojov zjednodušuje používateľom prácu s prehliadačom, pretože obsahuje tlačidlí Späť, Domov, Obnoviť a podobne.

  Ukázať stavový riadok?

  Stavový riadok informuje používateľov o stave prehliadača, koľko percent zo zdroja už bolo načítané, informácie o zabezpečení aktuálnej stránky a podobne.

 3. Určenie veľkosti otváraného okna.

  Veľa ľudí používa rozlíšenie obrazovky 800x600. Ak to platí aj pre vašich používateľov, nastavte okno trocha menšie, napríklad 600 pixelov na výšku a 480 na šírku.

  Ak ponecháte tieto položky prázdne, potom nové vyskakovacie okno bude mať rovnaké rozmery ako okno, z ktorého bolo volané.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English