Automatické pokračovanie

Ak je táto voľba nastavená, spustí sa automaticky ďalší dostupný vzdelávací objekt, keď aktuálny vzdelávací objekt vyvolá metódu "ukončiť komunikáciu".

Ak je Automatické pokračovanie vypnuté, musí používateľ pre pokračovanie použiť tlačidlo "Pokračovať".

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English