Metóda bodovania

Výsledky činnosti v rámci balíku SCORM/AICC, zahrnuté do známok kurzu možno klasifikovať v niekoľkých módoch:

 • Vzdelávacie objekty
  Tento režim udáva počet dokončených/úspešne ukončených učebných objektov. Maximálna hodnota je daná počtom učebných objektov v balíku.
 • Najvyšší počet bodov
  Pre výpočet známky sa za každý úspešne dokončený učebný objekt použije najvyšší dosiahnutý počet bodov.
 • Priemerný počet bodov
  Ak vyberiete tento režim, Moodle vypočíta zo všetkých získaných bodov ich priemer.
 • Celkový počet bodov
  V tomto režime sa všetky body sčítajú.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English