Najlepšia známka

Ak si ako metódu známkovania vyberiete Najvyšší, Priemerný alebo Celkový počet bodov, určí toto nastavenie najlepšiu možnú známku, ktorá sa bude zobrazovať v hodnotení kurzu.

Ako vo všetkých iných bodovaniach v Moodle, môžete aj tu vybrať hodnotu medzi 1 a 100.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English