Súbor s balíkom

Balík SCORM/AICC je súbor s príponou zip (alebo pif), ktorý obsahuje platné súbory AICC alebo SCORM.

Balík SCORM musí v hlavnom adresári zip súboru obsahovať súbor s názvom imsmanifest.xml, ktorý definuje štruktúru kurzu SCORM, umiestnenie študijných materiálov a mnoho ďalších vlastností.

Balík AICC je definovaný viacerými súbormi (štyrmi až siedmimi) s určenými príponami. Význam jednotlivých prípon:

  • CRS – Course Description file (Súbor opisu kurzu – povinný)
  • AU – Assignable Unit file (Súbor s opisom jednotiek kurzu – povinný)
  • DES – Descriptor file (Súbor s opisom blokov kurzu – povinný)
  • CST – Course Structure file (Súbor so štruktúrovanými údajmi kurzu – povinný)
  • ORE – Objective Relationship file (Súbor s opisom cieľov jednotiek a blokov – voliteľný)
  • PRE – Prerequisites file (Súbor s opisom predpokladov – voliteľný)
  • CMP – Completition Requirements file (Súbor podmienok ukončenia kurzu – voliteľný)

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English