Veľkosť okna/rámca

Tieto dve nastavenia určujú výšku a šírku rámca/okna pre vzdelávacie objekty.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English