Režim HTML

Máte tieto možnosti:

Bez HTML
Ignorujú sa všetky značky jazyka HTML. Formátovanie textu sa vykonáva značkovacím systémom wiki. V tomto režimu možno používať filtre.
Bezpečné HTML
Nektoré značky HTML sú povolené a použijú sa pri zobrazení. V tomto režimu nie sú aktíve žiadne filtre, ktoré pracujú s kľúčovými slovami.
Iba HTML
Nepoužíva sa značkovanie wiki, ale výhradne HTML. Táto voľba umožňuje použitie editoru HTML.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English