Vyberte si úvodnú stránku

Tu máte možnosť vložiť do prázdnej wiki obsah.

Ak chcete do wiki vložiť okamžite na úvod vlastný obsah, vytvorte ho ako textové súbory a tie nahrajte do vybraného adresára v súboroch kurzu. Potom jeden zo súborov vyberte ako úvodnú stránku. Vybraná stránka sa použije ako prvá stránka tejto wiki, všetky ostatné stránky v adresári možno potom použiť ako obsah novozakladaných stránok – názov stránky sa v tom prípade musí zhodovať s názvom príslušného súboru.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English