Autor pre vrátenie hromadných zmien

Musí sa jednať o pevne zadaný reťazec (nemožno používať * ani regulárne výrazy); doporučuje sa použiť útočníkovu IP adresu alebo meno jeho počítača.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English