Nastaviť príznaky stránok

Stránkam wiki možno priradiť príznaky – umožňujú meniť typ alebo chovanie stránok.

Opis príznakov:

TXT Stránka obsahuje text.
BIN Stránka obsahuje binárne údaje.
OFF Stránka nie je dostupná.
HTM Povoliť pre túto stránku používanie HTML značiek (prednostne sa uplatňuje všeobecné nastavenie wiki).
RO Iba na čítanie (Read Only).
WR Stránku možno upravovať (Writable).

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English