Druhy wiki

Existujú tri druhy Wiki: Učiteľ, Skupiny, Študent. Okrem toho používa Wiki, ako každá iná činnosť v Moodle, režim skupín: "Žiadne skupiny", "Oddelené skupiny" a "Viditeľné skupiny". Výsledkom je nasledujúcich deväť možností:

Žiadne skupiny Oddelené skupiny Viditeľné skupiny
Učiteľ Existuje iba jedna wiki, ktorú môže upravovať iba učiteľ. Študenti môžu čítať obsah. Pre každú skupinu je jedna wiki, ktorú môže upravovať iba učiteľ. Študenti môžu čítať iba wiki svojej skupiny. V každéj skupine je jedna wiki, ktorú môže upravovať iba učiteľ. Študenti môžu čítať wiki všetkých skupín.
Skupiny Existuje iba jedna wiki. Učitel a všetci študenti ju môžu čítať a upravovať. Každá skupina má svoju wiki. Študenti môžu čítať a upravovať iba wiki svojej skupiny. Každá skupina má svoju wiki. Študenti môžu upravovať iba wiki svojej skupiny. Čítať môžu wiki všetkých skupín.
Študent Každý študent má svoju wiki, ktorú môže čítať a upravovať iba on a učiteľ. Každý študent má svoju wiki, ktorú môže upravovať iba on a učiteľ. Študenti môžu čítať wiki iných študentov zo svojej skupiny. Každý študent má svoju wiki, ktorú môže upravovať iba on a učiteľ. Študenti môžu čítať wiki všetkých ostatných študentov v kurzu.

Režim skupín môže byť wiki vnútený nastavením kurzu. Ak tak nie je, možno ho nastaviť na stránke nastavenia Wiki (voľba 'Režim skupín') alebo na hlavnej stránke kurzu (editačná ikona skupiny).

  • Učiteľ môže vždy upravovať všetky wiki v kurzu.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English