Použitie Wiki

Wiki je platfomou pre spoločnú prácu pri vytváraní web stránok. Princípy sú jednoduché.

 • Text sa napíše a uloží
 • Neskôr iná osoba môže text čítať a chcieť ho opraviť. Stlačí tlačidlo "Upraviť" a uskutoční svoje zamýšľané zmeny.
 • Po uložení je nová verzia globálne dostupná.

Pomocou wiki je tiež veľmi jednoduché pridanie stránky alebo odkazu k existujúcim stránkam.

 • Odkaz vytvárame pomocou WikiSlova. Jedná sa o jedno slovo s minimálne dvomi veľkými písmenami. Ak taká stránka existuje, je automaticky na ňu vytvorený odkaz. Ak neexistuje, je vytvorená a odkaz na ňu je zobrazený s otáznikom.
 • kliknutí na otáznik sa dostaneme na prázdnu stránku s daným menom a môžeme ju začať upravovať.

Wiki značkovací jazyk

Odstavce

 • Odstavce v texte oddeľujte prázdnymi riadkami;
 • pre zalomenie riadku použite tri znaky percent %%%;
 • odsadenie textu dosiahnete tak, že na začiatok riadku vložíte medzeru alebo tabulátor.

!! Nadpisy

 • Ak chcete vytvoriť malý nadpis, použite na začiatku riadku výkričník !;
 • pre stredne veľký nadpis použite dva výkričníky !!;
 • a pre veľké nadpisy tri výkričníky !!!.

Formátovanie textu

 • Ak chcete časť textu zdôrazniť, uzavrite ho na začiatku a na konci dvomi jednoduchými úvodzovkami, tj. ''zdôraznenie'' (obvykle sa zobrazí ako kurzíva);
 • tučný text získate dvomi podtrhovníkmi (__tučný__), alebo dvomi hviezdičkami ** (**tučný**);
 • zväčšenie textu získate tak, že ho napíšete medzi dve dvojice znakov ## (##zväčšiť##);
 • zmenšenie textu potom rovnakým postupom s týmito symbolmi 'µµ' ( µµzmenšiťµµ);
 • písmo pripomínajúce text písaný na stroji sa použije, ak text umiestnite medzi dve dvojice rovnítok == (==strojopis==).

Zoznamy

 • Položku zoznamu (odsadenú a začínajúcu odrážkou) vytvoríte tak, že na začiatok riadku napíšete hviezdičku *;
 • pre číslované zoznamy použite rovnakým spôsobom znak #;
  1. môžete vytvárať aj vnorené zoznamy – pre každú ďalšiu úroveň zoznamu pridajte na začiatku jeden formátovací znak naviac;
  2. ak zachováte úroveň vnorenia, môžete dokonca odrážkové a číslované zoznamy kombinovať.

Hypertextové Odkazy

 • Pre vytvorenie nového hypertextového odkazu stačí do textu umiestniť WikiSlovo,
 • alebo uzavrieť vybraný text do hranatých zátvoriek.
 • Ak zapíšete do textu stránky platnú internetovú adresu (začínajúcu http://), napr. http://www.example.com, bude z nej pri zobrazení automaticky vytvorený hypertextový odkaz, na ktorý bude možné kliknúť.
 • Ak uzavriete internetovú adresu alebo WikiOdkaz do hranatých zátvoriek [Moodle], môžete vzniknutý odkaz opísať vhodným titulkom – zapísaným buď v uvodzovkách, alebo pomocou znaku | (rúra, pipe):
  • [názov | http://example.com]
  • [WikiOdkaz "názov"] alebo ["názov pre" WikiOdkaz]
 • Ak nechcete, aby sa z WikiSlova alebo z internetovej adresy (alebo iného textu v hranatých zátvorkách) stal hypertextový odkaz, stačí pred ne napísať výkričník ! alebo tildu (vlnovku):
  • !BezOdkazu, ~BezOdkazu
  • ![bez odkazu], !!http://example.com

Tabuľky pomocou znaku |

každú bunku stačí uzavrieť z každej strany
jednou zvislou čiarou
prázdne bunky prehliadače obvykle vynechávajú

Zápis:
| každú bunku | stačí uzavrieť | z každej strany |
| jednou | zvislou čiarou |
| prázdne bunky | prehliadače | obvykle vynechávajú |

Poznámka: Pred tabuľku a aj za tabuľku vložte vždy prázdny riadok, aby bola dostatočne odlíšená od ostatného textu.

Obrázky

 • Ak chcete vložiť do stránky obrázok, zapíšte jeho absolútnu internetovú adresu do hranatých zátvoriek, napr. [http://www.example.com/pics/image.png];
 • Druhou možnosťou je použiť funkciu Vkladanie obrázkov.

Ďalšie čítanie

Značkovací systém Wiki ponúka radu ďalších možností. Viac o ňom nájdete na domácej stránke Erfurt Wiki.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English