Záverečné práce odovzdané v r. 2011.

 
 
  • Tento minikurz je aplikácia elektronického vzdelávania v systéme Moodle. Minikurz obsahuje popis aktivít test a prednáška a popis použitia vzorcov a symbolov v systéme. Matematika, presnejšie matematická analýza ako predmet v tomto prípade je len obsahová pomôcka. Hlavným dôvodom výberu tohto predmetu je univerzálnosť matematiky pre školy technického smeru. Predpokladáme, že každý študent a učiteľ takejto školy má (mal by mať) určité vedomosti z matematiky, preto tento predmet je vhodný aj na takéto všeobecné ukážky. Kurz je určený pre tvorcov elektronických kurzov, ktorí majú málo skúseností s takouto formou výučby. Cieľom kurzu nie je zavedenie novej metodiky výučby matematiky. Práca len ukazuje možnosti aplikácie systému Moodle v prípade takého predmetu ako je matematika (ďalšie elektronické kurzy z vyššej matematiky). Kurz je voľne dostupný pre registrovaných používateľov (kľúč : moodlemat). Pre neautentifikovaných používateľov login/heslo : tmatmod/tmatmod. Kurz obashuje aj test (písomku) z limít (10 náhodných úloh/15 minút)

    Kľúčové slová : elektronický kurz, LaTex, limity

  • Využitie technológie Adobe Flash na tvorbu multimediálnych kurzov
  • Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a vytvoriť internetovú encyklopédiu európskych letísk, ktorá bude slúžiť pre každého ako zdroj informácií na ďalšie jeho vzdelávanie.
  • Kurz "Hardvérové vybavenie osobných počítačov" sa zemriava na základné princípy fungovania osobných počítačov, fungovania ich komponentov a periférií. V kurze je možné nájsť aj informácie o novinkách zo sveta počítačov.