Vrátiť sa na túto webovú stránku?

Prihlásiť sa tu s použitím Vášho používateľského mena a hesla
(Cookies musia byť zapnuté na Vašom prehliadači)Pomoc s Cookies musia byť zapnuté na Vašom prehliadači (nové okno)
Niektoré kurzy môžu povoliť vstup hostí
Zabudli ste používateľské meno a heslo?

Ste tu prvý raz?

Vitajte!
Na úplný prístup do kurzov potrebujete chvíľu času, aby ste si vytvorili nový účet na tejto web stránke.

Odporúčania pre registráciu:

  1. Vyplňte Vaše údaje do registračného formulára.
    • Aby ste predišli duplicitám v používateľských menách (jedinečnosť prihlasovacieho mena), voľte si prihlasovacie meno rovnaké ako na IS MAIS. Pozor IS MAIS a LMS Moodle nemajú nijaký vzájomný vzťah! Heslá môžu byť rôzne, podľa toho aké si zvolíte!
    • Registrácia je obmedzená iba na e-mailovú doménovú adresu v tvare meno.priezvisko.číslo@student.tuke.sk. Z dôvodu možnej zámeny emailovej adresy so študentom rovnakého mena a priezviska si Vašu presnú emailovú adresu overte na poštovom serveri http://posta.tuke.sk (prihlasovacie údaje sú rovnaké ako na IS MAIS).
  2. Po registrácii Vám na vašu emailovú adresu bude okamžite odoslaný email potvrdzujúcim odkazom na dokončenie registrácie.
  3. Prečítajte si váš email a kliknite na webovú linku, ktorú obsahuje. Vaše konto bude potvrdené a Vy budete prihlásený. Nepotvrdené účty budú po 12 hodinách automaticky zmazané!
  4. Po prihlásení sa do systému si vyberte kurz, ktorého sa chcete zúčastniť. Ak Vás systém požiada o jednorazový "prihlasovací kľúč pre zápis do kurzu" - použite ten, ktorý vám dal váš prednášajúci/cvičiaci. To vás "zapíše" do kurzu.

Poznámka:
  1. Ak zabudnete meno/heslo k účtu, môžete si ho obnoviť po kliknutí na tlačidlo "Áno, pomôžte mi prihlásiť sa".
  2. V prípade problémov kontaktujte správcu Moodle LF na emailovej adrese moodle.lf@tuke.sk