Vrátiť sa na túto webovú stránku?

Prihlásiť sa tu s použitím Vášho používateľského mena a hesla
(Cookies musia byť zapnuté na Vašom prehliadači)Pomoc s Cookies musia byť zapnuté na Vašom prehliadači (nové okno)
Niektoré kurzy môžu povoliť vstup hostí
Zabudli ste používateľské meno a heslo?

Ste tu prvý raz?

Vitajte!
Na úplný prístup do kurzov potrebujete chvíľu času, aby ste si vytvorili nový účet na tejto web stránke.

Odporúčania pre registráciu:

  1. Vyplňte Vaše údaje do registračného formulára.
    • Aby ste predišli duplicitám v používateľských menách (jedinečnosť prihlasovacieho mena), voľte si prihlasovacie meno rovnaké ako na IS MAIS. Pozor IS MAIS a LMS Moodle nemajú nijaký vzájomný vzťah! Heslá môžu byť rôzne, podľa toho aké si zvolíte!
    • Registrácia je obmedzená iba na e-mailovú doménovú adresu v tvare meno.priezvisko.číslo@student.tuke.sk. Z dôvodu možnej zámeny emailovej adresy so študentom rovnakého mena a priezviska si Vašu presnú emailovú adresu overte na poštovom serveri https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/mail-studenti (prihlasovacie údaje sú rovnaké ako na IS MAIS).
  2. Po registrácii Vám na vašu emailovú adresu bude okamžite odoslaný email potvrdzujúcim odkazom na dokončenie registrácie.
  3. Prečítajte si váš email a kliknite na webovú linku, ktorú obsahuje. Vaše konto bude potvrdené a Vy budete prihlásený. Nepotvrdené účty budú po 12 hodinách automaticky zmazané!
  4. Po prihlásení sa do systému si vyberte kurz, ktorého sa chcete zúčastniť. Ak Vás systém požiada o jednorazový "prihlasovací kľúč pre zápis do kurzu" - použite ten, ktorý vám dal váš prednášajúci/cvičiaci. To vás "zapíše" do kurzu.

Poznámka:
  1. Ak zabudnete meno/heslo k účtu, môžete si ho obnoviť po kliknutí na tlačidlo "Áno, pomôžte mi prihlásiť sa".
  2. V prípade problémov kontaktujte správcu Moodle LF na emailovej adrese moodle.lf@tuke.sk