Záverečné práce odovzdané v r. 2012.

 
 

 • Tento kurz je aplikáciou elektronického vzdelávania pre predmet Informačné technológie v letectve v systéme Moodle Leteckej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach (Moodle LF). Elektronický kurz obsahuje databázu základných letiskových informačných a komunikačných systémov v systéme Moodle LF. Databáza obsahuje zoznam funkcií a popis použitia základných informačných a komunikačných systémov, ktoré sú použité v leteckej doprave na letisku v súčasnosti. Okrem toho v kurze sa nachádza 180 testových otázok a úloh. Elektronický kurz je určený pre študentov leteckých fakúlt, ako odbornej verejnosti. Kurz vznikol v spolupráci s Letiskom Košice.
  Kľúčové slová: letiskové informačné systémy, letecká doprava, elektronický kurz, informačná bezpečnosť
 • Tento kurz je venovaný pre manažérov leteckého podniku. Správna sadzba a typografická úprava dokumentov, by mala reprezentovať nie len tvorcu dokumentu ale aj spoločnosť v ktorej pracuje. Jednotlivé prednášky a cvičenia sú zamerané nie len na nadobudnutie teoretických znalostí ale aj ich následné využitie v praxi.
 • Kancelárske programové vybavenie pre manažéra leteckého podniku

 • Tento kurz je aplikáciou elektronického vzdelávania pre predmet Základy letu v systéme Moodle. Cieľom tejto práce bolo priradenie komplexného elektronického kurzu k základnej, štandardizovanej študijnej literatúre z oblasti aerodynamiky pod názvom "Základy aerodynamiky transonických rýchlostí". Táto literatúra slúži pre základnú teoretickú prípravu dopravných, obchodných pilotov a pre prístrojovú kvalifikáciu. Výsledkom práce je komplexný elektronický kurz v systéme Moodle Leteckej fakulty TUKE. Kurz je určený pre študentov Leteckej fakulty ale aj pre širšiu odbornú verejnosť.
  Kľúčové slová: letecká doprava, pilot, prístrojová klasifikácia, elektronický kurz
  Použitá literatúra :
  Doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. , Prof. Ing. Karol Filakovský, CSc. : Základy letu
  Milan Daněk : Aerodynamika a mechanika letu

 • Tento kurz je aplikáciou elektronického vzdelávania pre predmet Základy letu v systéme Moodle. Cieľom tejto práce bolo priradenie komplexného elektronického kurzu k základnej, štandardizovanej študijnej literatúre z oblasti aerodynamiky pod názvom "Základy aerodynamiky nízkych rýchlostí". Táto literatúra slúži pre základnú teoretickú prípravu dopravných, obchodných pilotov a pre prístrojovú kvalifikáciu. Výsledkom práce je komplexný elektronický kurz v systéme Moodle Leteckej fakulty TUKE. Kurz je určený pre študentov Leteckej fakulty ale aj pre širšiu odbornú verejnosť.
  Kľúčové slová: letecká doprava, pilot, prístrojová klasifikácia, elektronický kurz