• Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  
    Charakteristika LMS Moodle. Tvorba, administrácia a editovanie kurzov.
    Moodle na Leteckej fakulte.
  • Elektronické vzdelávanie.
    Zásady a informácie e-learningu na Leteckej fakulte.