• Matematika pre inžinierov
    Tento elektronický kurz poskytuje stručné matematické vedomosti (vypracované otázky) potrebné pre inžinierov VŠ technického smeru.
    Témy kurzu: postupnosti, číselné rady, diferenciálny a integrálny počet (funkcie jednej a viac premenných), Taylorové a Fourierové rady, vektorová analýza, lineárna algebra.

    Špeciálna kapitola pre kozmický výskum
    Odhad vzdialenosti medzi zemou a mesiacom (Eukildova metóda, 230 BC)
    Výpočet rýchlosti svetla (Römerova metóda, 1676)