Formátovanie textu

Moodle obsahuje viacero typov formátov textu, ktoré si v závislosti od vašich schopností a od typu prehliadača, ktorý používate pri editovaní textu, môžete vybrať.

Spravidla sa o tieto nastavenia nemusíte starať a môžete jednoducho písať, pričom prostredie sa bude správať tak, ako očakávate.

1. Moodle auto-formát

Tento formát je najlepší, pokiaľ používate normálne webové formuláre (namiesto Richtextového HTML editora). Normálne píšte, ako keby ste písali e-mail.

Pokiaľ uložíte text, Mooodle urobí viacero vecí za vás automaticky.

Napríklad, URL ako sú http://yahoo.com alebo dokonca www.yahoo.com budú automaticky zmenené na odkazy.

Konce riadkov ostanú zachované a prázdne riadky definujú odstavce.

"Smajlíky" - znaky emócií ako :-) sa automaticky zmenia na ich grafické ekvivalenty.

Dokonca môžete používať HTML kód, ostane zachovaný.

Viac informácií ohľadom automatického formátovania Moodle.

2. HTML formát

Tento formát predpokladá text v čistom HTML kóde. Pokiaľ používate na editovanie textu HTML editor, potom tento je prednastaveným formátom. Všetky tlačidlá v paneli nástrojov vytvárajú HTML kód.

Dokonca aj v prípade, že nepoužívate Richtextový HTML editor, môžete použiť HTML kód vo vašom texte a malo by to fungovať spôsobom presne tak, ako ste zamýšľali.

Na rozdiel Moodle autoformátu nie je vykonávané automatické formátovanie.

Viac informácií o HTML v Moodle

Viac informácií o Richtextovom HTML editore

3. Formát čistého testu

Tento formát je vhodný pre vkladanie rozsiahlejších textov, programového kódu alebo kódu HTML, u ktorých vyžadujete, aby sa zobrazovaly presne tak, ako ste ich zapísali.

Medzery a konce odstavcov sa aj tu automaticky formátujú, inak ostáva text nezmenený.

4. Textový formát Markdown

Formát Markdown používa pre formátovanie textu vlastný systém značiek.

Umožňuje písať text spôsobom, ktorý je ešte stále dobre čitateľný a pritom ho možno automaticky previesť do HTML textu s nadpismi, zoznamami a ostatným náročnejším formátovaním.

Viac o formáte Markdown

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English