Ako pracovať s Wiki

Wiki, ktorú používa Moodle, je založená na ErfurtWiki, čo je implementácia hypertextového systému WikiWikiWeb. Umožňuje skupine používateľov jednoducho spolupracovať na tvorbe a úpravách webových stránok.

 • Naučte sa vytvárať nové stránky.
 • Existujúce stránky možno upravovať alebo tak, že kliknete na ikonu (upraviť), alebo na záložku "Upraviť" v záhlaví stránky.
 • Obsah stránok môžete formátovať buď s formátovacími značkami Wiki, alebo pomocou značiek HTML – ak je táto možnosť aktivovaná.
 • Vytvorené stránky možno prehľadávať a zostavovať ich zoznamy podľa rôznych kritérií.
 • Existuje napríklad zoznam najnovších stránok, najnavštevovanejších stránok, najčastejšie upravovaných stránok či nedávno aktualizovaných stránok.

Vytváranie stránok:

Novú stránku založíte tak, že jej názov uvediete v texte niektorej existujúcej stránky. Stránku wiki možno pomenovať buď pomocou WikiSlov alebo tak, že názov uzavriete do hranatých zátvoriek ( [] ).

Príklady:

 • MojaStrankaWiki (WikiSlová)
 • [Moja stránka wiki] (v hranatých zátvorkách)

Po uložení sa za textom označeným ako názov stránky bude zobrazovať otáznik '?'. Kliknutím na '?' prejdete do režimu úprav pre danú stránku. Vložíte svoj text, uložíte a máte novú stránku wiki.

Wiki značkovací jazyk:

Všetky stránky vo wiki môžete jednoducho upravovať pomocou formátovacích značiek wiki.

Odstavce

 • Odstavce v texte oddeľujte prázdnymi riadkami;
 • pre zalomenie riadku použite tri znaky percent %%%;
 • odsadenie textu dosiahnete tak, že na začiatok riadku vložíte medzeru alebo tabulátor.

!! Nadpisy

 • Ak chcete vytvoriť malý nadpis, použite na začiatku riadku výkričník !;
 • pre stredne veľký nadpis použite dva výkričníky !!;
 • a pre veľké nadpisy tri výkričníky !!!.

Formátovanie textu

 • Ak chcete časť textu zdôrazniť, uzavrite ho na začiatku a na konci dvomi jednoduchými úvodzovkami, tj. ''zdôraznenie'' (obvykle sa zobrazí ako kurzíva);
 • tučný text získate dvomi podtrhovníkmi (__tučný__), alebo dvomi hviezdičkami ** (**tučný**);
 • zväčšenie textu získate tak, že ho napíšete medzi dve dvojice znakov ## (##zväčšiť##);
 • zmenšenie textu potom rovnakým postupom s týmito symbolmi 'µµ' ( µµzmenšiťµµ);
 • písmo pripomínajúce text písaný na stroji sa použije, ak text umiestnite medzi dve dvojice rovnítok == (==strojopis==).

Zoznamy

 • Položku zoznamu (odsadenú a začínajúcu odrážkou) vytvoríte tak, že na začiatok riadku napíšete hviezdičku *;
 • pre číslované zoznamy použite rovnakým spôsobom znak #;
  1. môžete vytvárať aj vnorené zoznamy – pre každú ďalšiu úroveň zoznamu pridajte na začiatku jeden formátovací znak naviac;
  2. ak zachováte úroveň vnorenia, môžete dokonca odrážkové a číslované zoznamy kombinovať.

Hypertextové Odkazy

 • Pre vytvorenie nového hypertextového odkazu stačí do textu umiestniť WikiSlovo,
 • alebo uzavrieť vybraný text do hranatých zátvoriek.
 • Ak zapíšete do textu stránky platnú internetovú adresu (začínajúcu http://), napr. http://www.example.com, bude z nej pri zobrazení automaticky vytvorený hypertextový odkaz, na ktorý bude možné kliknúť.
 • Ak uzavriete internetovú adresu alebo WikiOdkaz do hranatých zátvoriek [Moodle], môžete vzniknutý odkaz opísať vhodným titulkom – zapísaným buď v uvodzovkách, alebo pomocou znaku | (rúra, pipe):
  • [názov | http://example.com]
  • [WikiOdkaz "názov"] alebo ["názov pre" WikiOdkaz]
 • Ak nechcete, aby sa z WikiSlova alebo z internetovej adresy (alebo iného textu v hranatých zátvorkách) stal hypertextový odkaz, stačí pred ne napísať výkričník ! alebo tildu (vlnovku):
  • !BezOdkazu, ~BezOdkazu
  • ![bez odkazu], !!http://example.com

Tabuľky pomocou znaku |

každú bunku stačí uzavrieť z každej strany
jednou zvislou čiarou
prázdne bunky prehliadače obvykle vynechávajú

Zápis:
| každú bunku | stačí uzavrieť | z každej strany |
| jednou | zvislou čiarou |
| prázdne bunky | prehliadače | obvykle vynechávajú |

Poznámka: Pred tabuľku a aj za tabuľku vložte vždy prázdny riadok, aby bola dostatočne odlíšená od ostatného textu.

Obrázky

 • Ak chcete vložiť do stránky obrázok, zapíšte jeho absolútnu internetovú adresu do hranatých zátvoriek, napr. [http://www.example.com/pics/image.png];
 • Druhou možnosťou je použiť funkciu Vkladanie obrázkov.

Ďalšie čítanie

Značkovací systém Wiki ponúka radu ďalších možností. Viac o ňom nájdete na domácej stránke Erfurt Wiki.

WikiSlová:

Pre WikiSlová sa v angličtine používa výraz "CamelCase", tj. doslova "ťavia veľkosť písma" – jedná sa o opisný názov, ktorý vychádza z vonkajšej podoby WikiSlov. Vždy sa jedná o niekoľko slov zapísaných za sebou bez medzier, oddelených iba zmenou veľkosti písma. Striedanie malých a veľkých písmen pripomína hrby ťavy.

Iným anglickým názvom pre rovnaký jav je "Bumpy Text", tj. doslova "hrboľatý text".

Aj keď jazykoví puristi majú proti tomuto spôsobu pomenovávania výhrady, v počítačovom svete je veľmi časté a pozná ho väčšina programátorov.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English