Postup registrácie nového používateľa v LMS Moodle na Leteckej fakulte

0. krok: Zistenie prihlasovacích údajov (jedinečného loginu) na TUKE pre NOVÝCH študentov

Ako noví študenti potrebujete získať jedinečný login pre prístup ku všetkým povoleným informačným systémom na TUKE, ako IS MAIS, elektronická pošta (student.tuke.sk) a podobne.

1. krok: Kontrola správneho znenia Vašej emailovej adresy na serveri http://posta.tuke.sk

2. krok: Registrovanie nového používateľa v LMS Moodle na Leteckej fakulte

 1. Na panel s adresou Vášho prehliadača vložte adresu http://www.moodle.leteckafakulta.sk.
 2. Následne kliknite na odkaz "Prihlásenie" (pozri obrázok)
  001
 3. Pozorne si prečítajte text v pravej časti stránky pod nadpisom Ste tu prvý raz? V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo "Začnite teraz vytvorením nového účtu" (pozri obrázok)
  003
 4. Vyplňte prihlasovací formulár podľa návodu. Položky označené červenou farbou sú povinné. Aby ste predišli duplicitám v používateľských menách (jedinečnosť prihlasovacieho mena), voľte si prihlasovacie meno rovnaké ako na IS MAIS v tvare xy123ab.(pozri obrázok). Po vyplnení formulára a následne kliknite na tlačidlo "Vytvoriť moje nové konto".
  Pozor IS MAIS a LMS Moodle nemajú nijaký vzájomný vzťah! Heslá môžu byť rôzne, podľa toho aké si zvolíte!.
  004
 5. Po vykonaní požadovaných akcií Vám bude, na Vašu emailovú adresu, odoslaný email s jednoduchým návodom na dokončenie registrácie. Kliknite na Tlačidlo "Pokračovať"(pozri obrázok)
  005
 6. Na panel s adresou Vášho prehliadača vložte adresu http://posta.tuke.sk. Následne kliknite na odkaz Squirrelmail Webmail IMAP-SSL klient (pozri obrázok)
  006
 7. Do polí pre prihlásenie vložte svoje prihlasovacie meno a heslo (sú totožné s prihlasovacími údajmi pre IS MAIS) a následne kliknite na tlačidlo "Prihlásenie". (pozri obrázok)
  007
 8. Po prihlásení sa na emailový účet zobrazte doručenú správu od používateľa Administrátor. (pozri obrázok)
  011
 9. V zobrazenej správe postupujte podľa návodu v tejto správe zobrazenom. (pozri obrázok).
  012
 10. V tejto správe je nutné do 12 hodín, kliknutím na odkaz (pozri obrázok hore), potvrdiť registráciu na LMS Moodle LF.

  Nepotvrdené účty budú po 12 hodinách automaticky zmazané!

 11. Po kliknutí na odkaz zaslaný v emaile LMS Moodle potvrdí novovytvorený účet a následne Vás prihlási. (pozri obrázok)
 12. Po kliknutí na tlačidlo "Kurzy" sa môžete prihlásiť do Vami požadovaných kurzov. (pozri obrázok)013
 13. Z nasledujúceho menu, kliknutím na jednotlivé odkazy, si môžete vybrať požadovaný kurz podľa informácií, ktoré Vám poskytol Váš prednášajúci na vyučovaní. (pozri obrázok)
  014
 14. Po kliknutí na odkaz "Meno Priezvisko" získate prístup k nastaveniam Vášho profilu. (pozri obrázok hore)
 15. V profile na LMS Moodle si môžete zmeniť heslo, zobraziť doručené správy alebo upraviť informácie vo vašom používateľskom profile. (pozri obrázok)
  015
 16. Po kliknutí na odkaz "Upraviť profil" môžete zmeniť jednotlivé položky Vášho profilu. (pozri obrázok)
  016
 17. V profile, v časti "Letecká fakulta - štúdium" nastavte Váš aktuálny študijný program, pre jednoduchšiu identifikáciu. (pozri obrázok)
  017
 18. Po kliknutí na tlačidlo "Aktualizovať profil" (pozri obrázok hore) ukončite registráciu Vášho účtu v LMS Moodle na Leteckej fakulte TU.
  018
 19. Po kliknutí na odkaz "Odhlásiť" (pozri obrázok hore) sa bezpečne odhlásite z LMS Moodle.
 20. V prípade problémov kontaktujte správcu LMS Moodle na Leteckej fakulte TU prostredníctvom emailovej adresy: moodle.lf@tuke.sk

spracoval Ing. Jozef Galanda, PhD.
Katedra aerodynamiky a simulácií, Letecká fakulta TU
2011 - 2012