Priradiť roly

Ak pridelíte používateľovi v určitom kontexte určitú rolu, prideľujete mu oprávnenia obsiahnuté v tejto role pre aktuálny kontext a všetky podradené kontexty.

Kontexty:

  1. Portál (celá inštalácia)
  2. Úvodná stránka (kurz portálu)
  3. Kategórie kurzov
  4. Podkategórie kurzov
  5. Kurzy
  6. Bloky a aktivity

Ak teda napr. pridelíte rolu Študent používateľovi v kurze, bude mať túto rolu pre daný kurz, ale tiež pre všetky bloky a činnosti vo vnútri kurzu. Skutočné oprávnenia používateľa pritom môžu závisieť ešte na ďalších rolách a použitých nastaveniach.

Viď tiež Roly, Kontexty, Oprávnenia a Prepísať roly.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English