Prepísanie rol

Prepísanie rol slúži k jemnému vyladeniu rol v danom kontexte tak, aby odpovedali vašim požiadavkám.

Príklad: Používatelia s rolou Študent môžu vo vašom kurze začínať nové diskusie v diskusných fórach, v jednom konkrétnom fóre by ste im však chceli túto možnosť odobrať. Potom stačí u daného fóra prepísať oprávnenie, tj. v role Študent u oprávnenia "Začínať novú diskusiu" nastaviť oprávnenie na hodnotu Zabrániť.

Prepísanie možno tiež použiť k "otvoreniu" vybraných oblastí vašich stránok či kurzov, t.j. k prideleniu zvláštnych oprávnení tam, kde to dáva zmysel. Napríklad ak chcete dát študentom možnosť hodnotiť vypracovanie niektorého zadania.

Používateľské rozhranie je podobné ako pre definovanie rol, s tou výnimkou, že niekedy sú zobrazené iba aktuálne použiteľné schopnosti. U nektorých oprávnení je ďalej zvýraznením naznačené, aké oprávnenia sa pre danou rolu použijú BEZ prepísania (tj. ak by ste oprávnenie nastavili na hodnotu NENASTAVENÉ).

Pozri tiež Roly, Kontexty, Prideľovanie rol a Oprávnenia.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English