Kontexty

Kontexty sú "oblasti" Moodle, v ktorých možno používateľom prideľovať roly.

Kontexty sú usporiadané hierarchicky, oprávnenia sa dedia z "vyšších" do "nižších" kontextov.

  1. Stránky (Systém)
  2. Úvodná stránka ("kurz portálu")
  3. Kategórie kurzov
  4. Subkategórie kurzov
  5. Kurzy
  6. Bloky a aktivity

Viď tiež Roly, Oprávnenia, Priradiť roly a Prepísať roly.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English